เอกสารประชาสัมพันธ์

ปุ่มประกาศใหม่q.jpg
ดาวน์โหลดระเบียบการใหม่64.jpg
โหลดคู่มือ.jpg
Line-admission.jpg

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564

210430---Calendar-2021.gif
44444.jpg
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกาษา 2564

คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดูประกาศ

ประกาศรายชื่อปกติ1.jpg
444444444.jpg
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกาษา 2564

คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดูประกาศ

ประกาศรายชื่อปกติ4.jpg
แนวปฏิบัติ.jpg
ตารางสอบ4.jpg
ห้องสอบ.jpg