ประกาศ
ผลการสอบคัดเลือก นักเรียนชั้น ม.4

ห้องเรียนปกติ

ห้องเรียนปกติ

ประกาศ
ผลการสอบคัดเลือก นักเรียนชั้น ม.1

ประเภท นักเรียนในเขตและนอกเขตพื้นที่บริการ

หมายเหตุ

1. ตรวจสอบห้อง และเวลาในการรายงานตัวและมอบตัวตามประกาศรายชื่อ

2. กรอกและพิมพ์ใบมอบตัวผ่านเว็บไซต์ www.bangkok2.org 

3. เตรียมใบมอบตัวและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการมอบตัวให้พร้อม

4. นำไปมอบตัวพร้อมหลักฐานมามอบตัวที่โรงเรียน นักเรียนที่ไม่มามอบตัวในวัน เวลา

ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน

ประกาศ
หมายเลขห้องรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้น ม.1

ประเภท นักเรียนความสามารถพิเศษ

งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ

567 ถ.สรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

02-566-2329 ต่อ 113 หรือ 02-928-3241

โลโก้โนสีขาว.png

โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

Seekan (Wattananunuppathum) School

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now